พาณิชย์สุโขทัย ! เข้าร่วมประชุม”Liuzhou’s Key Industries Investment Promotion Conference (Thailand)

พาณิชย์สุโขทัย ! เข้าร่วมประชุม”Liuzhou’s Key Industries Investment Promotion Conference (Thailand)


วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.40 น. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี H.E.CAILIXIN รองประธานบริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง MR.ZHANG ZHUANG นายกเทศมนตรีเมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ECC) ร่วมให้เกียรติเปิดการประชุม “Liuzhou’s Key Industries Investment Promotion Conference (Thailand) งานประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรมหลักของเมืองหลิ่วโจว(ในประเทศไทย) ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

ภายใต้หัวข้อ”เมืองอุตสาหกรรมที่สวยที่สุด-กว่างซีหลิ่วโจวใกล้ไทย” (The Most Beatiful Industrial City – Guangxi Liuzhou , Approaching Thailand)โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโส EEC ประเทศไทย และสมาคมมิตรภาพไทย-จีน พร้อมผู้มีเกียรติ ผู้ประกอบการรวมถึงบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 23 แห่งจากอุตสาหกรรมหลักของเมืองหลิ่วโจว และนายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย รวมทั้งผู้ประกอบการไทยกว่า 30 บริษัท


เมืองหลิ่วโจวเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นเมืองที่ผลิตรถยนต์/รถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรถยนต์(เป็น 1ใน 5 เมืองหลักของประเทศจีน)เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องใช้ภายในบ้าน และบะหมี่หอยทากแม่น้ำ จำหน่ายทั่วโลก
การประชุมฯ ดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางการค้าระหว่างผลิตภัณฑ์ของเมืองหลิ่วโจวกับผลิตภัณฑ์และการตลาดของประเทศไทย

มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในอุตสาหกรรมหลักระหว่างประเทศจีน(หลิ่วโจว)และประเทศไทย แนะนำกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเมืองหลิ่วโจว โดย MR.YANGZHIGANG อธิบดีกรมพาณิชย์เมืองหลิ่วโจว และแนะนำบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักฯ ดำเนินการจัดประชุมโดยรัฐบาลแห่งเมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมี นายธนโชติ แสงรุ่งเรืองพงศ์ นายกสมาคมการค้าไทย-กว่างซี เป็นผู้ประสานงานการประชุมฯในครั้งนี้ด้วย

Related posts