🌈พช.สุโขทัย ร่วมติดตามผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)

🌈พช.สุโขทัย ร่วมติดตามผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย

วันนี้ ( 24 มกราคม 2567 ) เวลา 09.30 ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสุโขทัยให้บรรลุผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีนายเอนก วิทยาพิรุณทอง นายอำเภอบ้านด่านลานหอย กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย เข้ารับฟังการติดตามและมอบนโยบาย โอกาสนี้ นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

📌ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนและชี้แจงทำความเข้าใจตัวชี้วัดหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2567 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นนักสื่อสารสังคมในการรายงานผลการดำเนินงานเชิงสถิติให้เห็นผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สุโขทัย
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#SDGTH
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#cdd
#changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.ปี 67
#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขฯ
❤️สุขที่……สุโขทัย❤️

Related posts