ศรีสะเกษ ศาลปกครองรับคำฟ้องของ น.ศ. ที่ฟ้อง ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3 ข้อหาแล้ว และคุ้มครองชั่วคราวด้วย

ศรีสะเกษ ศาลปกครองรับคำฟ้องของ น.ศ. ที่ฟ้อง ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3 ข้อหาแล้ว และคุ้มครองชั่วคราวด้วย

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น.ส.อริสรา อายุ 24 ปี น.ศ.ชั้นปีที่ 3 เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ได้สั่งการให้ ผจก.กยศ.เร่งอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ น.ศ.ที่ขอกู้เงินทั่วประเทศโดยด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ น.ศ.และผู้ปกครองนั้น เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2567 ตนพร้อมด้วยเพื่อน น.ศ.รวม 5 คน ได้เดินทางไปที่ศาลปกครองระยอง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อยื่นคำฟ้อง เนื่องจากพวกตนถูก ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระงับการให้กู้ยืมเงิน ทั้งที่พวกตนเป็นผู้กู้รายเก่า โดยได้ยื่นกู้เงินมาตั้งแต่ปี 2564 แล้ว แต่ปรากฏว่า เมื่อพวกตนจะเข้าระบบเพื่อเบิกเงินกู้ของ กยศ. ปรากฏว่า ในระบบให้กู้ยืมระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL)ซึ่งเป็นเมนูของนักศึกษาได้ขึ้นข้อความว่า ไม่สามารถเบิกเงินกู้ยืมได้เนื่องจากคุณถูกระงับการให้กู้ยืม จากสาเหตุสถานศึกษาทำผิดข้อตกลงเงื่อนไขที่ให้ไว้กับกองทุน ทั้งที่ข้อเท็จจริงมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

น.ส.อริสรา เปิดเผยต่อไปว่า ตนกับเพื่อน ๆ ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง มาตั้งแต่ปี 2564 เนื่องจากว่าพวกตนฐานะครอบครัวยากจน ดังนั้น จึงได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินยืมเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเรียนมาตั้งแต่เรียนชั้นปีที่ 1 พ.ศ.2564 เป็นต้นมา ต่อมา ในภาคเรียนที่ 2 / 2566 ตนได้ทำใบเบิกค่าเล่าเรียนเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2566 ซึ่งสถานะเอกสาร ธนาคารตรวจสอบเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใน 1 เทอมจะได้รับเงิน 6 งวด หลังจากนั้น พวกตนได้รับเงินค่าครองชีพ (ค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษา) เพียง 3 งวดเท่านั้น ส่วนงวดที่ 4 – 6 ได้ปรากฏข้อความว่า ถูกระงับการโอนเงินโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้พวกตนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่า พวกตนได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว และไม่มีเงินค่าเทอม รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน ทำให้สิทธิของพวกตนได้รับผลกระทบจากการที่ กยศ.ได้ระงับการให้กู้ยืมเงินของพวกตนเป็นอย่างมาก

น.ส.อริสรา ยังเปิดเผยด้วยว่า การที่กองทุน กยศ.ไม่อนุมัติเงินกู้ยืมเรียนให้กับพวกตน ทั้งที่พวกตนเป็นผู้กู้รายเก่า ได้ส่งผลกระทบจะทำให้พวกตนไม่ได้เรียนหนังสืออีกต่อไป และไม่สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามที่พวกตนได้ตั้งความหวังเอาไว้ได้ ซึ่งการที่ขึ้นข้อความในระบบให้กู้ยืมระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL)ว่า ไม่สามารถเบิกเงินกู้ยืมได้เนื่องจากคุณถูกระงับการให้กู้ยืม จากสาเหตุสถานศึกษาทำผิดข้อตกลงเงื่อนไขที่ให้ไว้กับกองทุน นั้น พวกตนไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองที่พวกตนเรียนอยู่ ตนไม่เห็นว่า มหาวิทยาลัยทำผิดจุดไหน ตรงไหน ผิดยังไง พวกตนมาเรียนและมหาวิทยาลัยก็เปิดทำการสอนตามปกติ ซึ่งพวกตนมีความเชื่อมั่นอย่างมากที่มาเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา โดยพวกตนมีความตั้งใจที่จะเรียนให้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้มีอนาคตที่ดีและเป็นเกียรติประวัติต่อครอบครัววงศ์ตระกูลของพวกตน แต่ว่าข้อความที่ปรากฏดังกล่าว เป็นการทำลายความเชื่อมั่นของพวกตนและเป็นการทำลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่พวกตนรักศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพวกตนสงสัยว่า การที่ ผจก.กยศ.ได้นำข้อความดังกล่าวขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นการเข้าข่ายกระทำผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯหรือไม่อย่างไร

น.ส.อริสรา เปิดเผยด้วยว่า พวกตนจึงได้มายื่นคำร้องต่อศาลปกครองระยอง เพื่อขอความเมตตาจากศาลปกครองให้บังคับ ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ให้อนุมัติเงินกู้ยืมเรียนให้กับพวกตนจนสำเร็จการศึกษา และขอให้ศาลสั่งให้ผู้จัดการ กยศ.ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและตามที่ รมช.คลังได้สั่งการไว้เกี่ยวกับเรื่ิิองนี้ มิฉะนั้น อาจจะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

น.ส.อริสรา ยังเปิดเผยว่า หลังจากที่พวกตนได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองระยองแล้ว ปรากฏว่า ศาลปกครองระยองได้ให้ความเมตตาพวกตน โดยศาลได้รับคำฟ้อง 3 ข้อกล่าวหาคือ 1.ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.กองทุนฯคือไม่อนุมัติเงินกู้ยืมให้นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า 2. ประพฤติปฏิบัติหน้าที่มิชอบและไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชาสั่งงาน และ 3.ผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ และศาลได้เมตตาให้ความคุ้มครองชั่วคราวด้วย เนื่องจากว่า กองทุนไม่สามารถตัดสิทธิ์กู้เงินของนักศึกษาได้ โดยขั้นตอนต่อไป ศาลปกครองระยองจะเรียก ผจก.กยศ.ผู้ถูกฟ้องร้องมาแก้ข้อกล่าวหาต่อไป/////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts