ส.ส.สรรเพชญ ชี้ นายกฯ ควรเป็นแบบอย่างที่ดี ผิดหวังรัฐมนตรีไม่ตอบกระทู้ พร้อมแนะ ครม. ควรให้ความสำคัญกับกลไกสภาฯ ให้มากกว่านี้

ส.ส.สรรเพชญ ชี้ นายกฯ ควรเป็นแบบอย่างที่ดี ผิดหวังรัฐมนตรีไม่ตอบกระทู้ พร้อมแนะ ครม. ควรให้ความสำคัญกับกลไกสภาฯ ให้มากกว่านี้

 

 

วันนี้ (1 มีนาคม 2567) นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ได้ให้ความเห็นต่อ กรณีที่รัฐมนตรีหลายท่านไม่มาตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (29 กุมภาพันธ์ 2567) ว่า “รู้สึกผิดหวังกับการทำงานของฝ่ายบริหาร ที่ไม่เคารพกลไกสภาฯ ไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้องประชาชน และเห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของ ครม.”

“รู้สึกเสียดายโอกาสที่กลไกสภาผู้แทนฯ ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งครั้งนี้ ก็ไม่ใช่ครั้งแรก ที่รัฐมนตรีไม่มาตอบข้อสงสัย/ข้อซักถามของสมาชิกฯ ท่านนายกฯ เองก็เคยมีข้อครหาจากเพื่อนสมาชิกฯ ว่าหลบสภา ไม่มาตอบคำถามด้วยตนเอง ไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซาก ผมกังวลว่ากลไกสภาฯ จะถูกด้อยค่า สุดท้ายประชาชน คือผู้เสียโอกาสตัวจริง เพราะข้อคำถาม ข้อร้องเรียน ปัญหาของพี่น้องประชาชนจะถูกละเลย และไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวเรือใหญ่ ต้องกำชับ ครม. และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีครับ” นายสรรเพชญ กล่าว

ขณะเดียวกัน นายสรรเพชญ ได้ยกหลักการ “ตรวจสอบและถ่วงดุล” ว่าเป็นหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหาร จะต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ การหลบหนีไม่ตอบกระทู้อยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นการสะท้อนวุฒิภาวะและความรับผิดชอบของนักการเมืองในระบบรัฐสภา

“ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มันถูกออกแบบมาให้ฝ่ายบริหาร ถูกตรวจสอบถ่วงดุล โดยฝ่ายนิติบัญญัติ การตอบกระทู้ของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับ เพื่อนสมาชิกฯ ก็ตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นของพี่น้องประชาชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งการไม่มาตอบข้อสงสัยหรือชี้แจงต่อสภาฯ มันคือ การทำลายกลไกการตรวจสอบของสภาฯ และโอกาสที่เราจะได้สื่อสารเรื่องต่าง ๆ ไปยังพี่น้องประชาชน ที่สำคัญนะครับ การไม่เคารพกลไกสภาฯ มันสะท้อนวุฒิภาวะและความรับผิดชอบของการเป็นนักการเมืองของเราด้วย” นายสรรเพชญ กล่าวทิ้งท้าย

///

Related posts