ปันรัก ผ่านใจสื่อ มอบแด่น้องผู้ด้อยโอกาส “

ปันรัก ผ่านใจสื่อ มอบแด่น้องผู้ด้อยโอกาส “


…นางสาวทัศนา บัวคำ เจ้าของแหละบรรณาธิการ ข่าว ภูไทสุโขทัยออนไลน์/ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย มอบให้ นางสาวณัฏฌาวดี รุ่งแสง เลขาชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นทึ่จำหน่ายวัตถุมงคล เพื่อการกุศล เพื่อนำรายได้ ส่วนหนึ่งมาช่วยพัฒนาการศึกษา และเป็นกองทุน ของชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบแก่ ผู้ขาดแคลน และผู้ที่ประสพภัย ต่างๆ โดยจัดเป็นโครงการ ” ปันรัก ผ่านใจสื่อ มอบแต่น้องผู้ด้อยโอกาส ” เนื่องในวัน นักข่าว 5 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

Related posts