พาณิชย์สุโขทัย ! นำนักธุรกิจชาวจีนดูงานสวนส้มโอและศูนย์ส่งออกส้มโอบ้านโพธิ์ประทับช้าง

พาณิชย์สุโขทัย ! นำนักธุรกิจชาวจีนดูงานสวนส้มโอและศูนย์ส่งออกส้มโอบ้านโพธิ์ประทับช้าง

 


วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยและภรรยา ให้การต้อนรับ Mr. Zhan xiaofei ผู้บริหารโรงแรมเมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน Mr. He xinghua และภรรยาผู้บริหารบริษัทนำเข้าส่งออกสินค้ารายใหญ่ในเมืองกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
นายสุชาติ ประเสริฐสุขยิ่ง และภรรยา ผู้บริหารโครงการ Deco wellness Center เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ

โดยนำไปศึกษาเยี่ยมชมดูงานสวนส้มโอหวานพิจิตร พันธุ์ขาวแตงกวา และศูนย์ส่งออกส้มโอบ้านโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อเพิ่มช่องการตลาดส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนและประเทศแคนาดาต่อไป อันจะเป็นการส่งเสริมการผลิต ขยายตลาด เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีแหล่งผลผลิตสินค้าเกษตรหรือเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศต่อไป

 

Related posts