ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนของ กองบิน ๔๖

ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนของ กองบิน ๔๖

 


เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการฯ และเสนาธิการ กองบิน ๔๖ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ กองบิน ๔๖ ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๒ – ๒ ม.ค.๖๓ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ ร.ท.เดช เมืองมูล นกร.และปชส.ผกร.บก.บน.๔๖ โทร.๕-๕๒๓๓

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts