อวยพร สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

อวยพร สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 

นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว 17 จังหวัด และนายกสมาคมท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก นำคณะท่านที่ปรึกษาฯ กรรมการ ฯ และสมาชิกฯ อวยพร สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอมนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ในวันพฤหัสที่ 2 มกราคม 2563 ณ. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts