ศอ.บต. ร่วมกับบริษัทวิสาหกิจสุขภาพชุมชน จำกัด (SHE) จัดโครงการนวัตกรรมเรื่อง SHE for 3 SBP การดัดจัดสรีระ มุ่งสร้างรายได้แก่สตรี จชต. อบรมแล้วมีงานทำทันที พร้อมประกันรายได้วันละ 400 บาท

ศอ.บต. ร่วมกับบริษัทวิสาหกิจสุขภาพชุมชน จำกัด (SHE) จัดโครงการนวัตกรรมเรื่อง SHE for 3 SBP การดัดจัดสรีระ มุ่งสร้างรายได้แก่สตรี จชต. อบรมแล้วมีงานทำทันที พร้อมประกันรายได้วันละ 400 บาท

 


วันนี้ (2 ม.ค. 62) ที่บริเวณห้องประชุมพระภิศัยสุนทรการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส มีคณะครูฝึกและผู้เข้าอบรมตามโครงการนวัตกรรมเรื่อง SHE for 3 SBP การดัดจัดสรีระ มาให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ในวันแรกมีผู้มาใช้บริการดัดจัดสรีระแล้วกว่า 50 คน


ด้าน นายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ บริษัทวิสาหกิจสุขภาพชุมชน จำกัด (SHE) ได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมเรื่อง “SHE for 3 SBP : อาชีพเสริมดัดจัดสรีระสำหรับครอบครัวเกษตรปลอดภัยพื้นที่ชายแดนใต้” เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้สตรีในพื้นที่นำร่อง โดยมีสตรีจากอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วม จำนวน 20 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม และได้ฝึกปฏิบัติงาน (ดัดจัดสรีระ) ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 2 – 8 มกราคม 2563 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง การดัดจัดสรีระ ทาง SHE ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมเรื่อง “SHE for 3 SBP : อาชีพเสริมดัดจัดสรีระสำหรับครอบครัวเกษตรปลอดภัยพื้นที่ชายแดนใต้” โดยมีผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 51 คน มีการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรม ดังนี้ ต้องเป็นสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้ อายุ 25 – 35 ปี มีร่างกายแข็งแรง และเป็นกลุ่มสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีฐานะยากจน และต้องดูแลครอบครัว ใช้เวลาในการฝึกอบรม 1 เดือน ฝึกปฏิบัติ 1 เดือน
สำหรับจุดเด่นของหลักสูตรแตกต่างจากการนวดทั่วไป (การดัดจัดสรีระ) ใช้รูปแบบในการยืดกล้ามเนื้อหลายๆมัดพร้อมๆกัน โดยใช้ช่วงเวลาสั้นๆ และยืดจนตึงร่วมกับการกดจุดทางการแพทย์ ดัดจัดสรีระใช้เวลา 10 – 15 นาที จะทำให้โล่ง ผ่อนคลาย รู้สึกสบายตัว ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมแล้ว 1 คน สามารถให้บริการได้ถึง 30 คนต่อวัน


ด้านนางสาวนูรีดา สารอรี อายุ 20 ปี ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จากพื้นที่ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ได้ทราบข่าวว่ามีโครงการดังกล่าวจาก อสม.อบต.จอเบาะ จึงสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทำให้ได้ความรู้และมีอาชีพ หลังการฝึกมีการทดสอบ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกดัดจัดสรีระ เมื่ออบรมจบหลักสูตรแล้วจะไปทำงานที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีการประกันรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานวันละ 400 บาท ช่วยให้มีรายได้ดำเนินชีวิตและสามารถดูแลครอบครัวได้อีกด้วย
สำหรับศาสตร์ในการดัดจัดสรีระมาจากการคิดค้นของนายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป ซึ่งนายแพทย์พูลชัยต้องการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้จึงนำความรู้จากหลักสูตรดังกล่าวมาเผยแพร่ เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่สตรีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

Related posts