ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ

 


วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม เวลา ๑๔.๓๐ น.ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จ ฯ มาทอดพระเนตรการทอผ้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ต.ต้นธง อ.เมือง จว.ลำพูน ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (เป็นการส่วนพระองค์)โดย พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ลำพูน

Related posts