ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้ดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้ดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

 

ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้ดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยบูรณาการส่วนราชการ เอกชน และจิตอาสา เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุวาตภัยซึ่งมีลูกเห็บตกเมื่อวันที่ 29-30 ธ.ค.62 ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ และ อ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ เป็นเหตุให้บ้านเรือนของประชาชน ได้รับความเสียหายจำนวน 2,113 หลังคาเรือน และได้รับเสียหายมาก จำนวน 345 หลังคาเรือน


โดยเมื่อวันที่ 31ธ.ค.62 ได้ลงพื้นที่พบปะนายก อบต.ยางคราม ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำขาว และประชาชนผู้ประสบภัย และสำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหาย และต่อมาวันที่ 1-2 ม.ค.63 ได้บูรณาการกำลังจิตอาสาจากทุกส่วนราชการ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ มลฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ช่างฝีมือและแรงงานจากกลุ่มผู้ประกอบการบ้านจัดสรร เป็นต้น และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวนกว่า 800 นาย ร่วมแรงร่วมใจเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย โดยประชาชนผู้ประสบภัยมีความซาบซึ้งและขอขอบคุณการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการ.

 

Related posts