พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ ร่วมรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสพวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ ร่วมรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสพวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

วันนี้ ( ๓ ม.ค. ๒๕๖๓ )เวลา ๐๙.๐๐น.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจภูธรภาค๕,ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ,ร่วมรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสพวาตภัย พื้นที่อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ณ สนามบินท่าอากาศยานทหาร บน.๔๑ จ.เชียงใหม่

Related posts