จับสองผัวเมียเอเย่นต์ยาเสพติดรายสำคัญ พร้อมของกลาง 30,000 เม็ด

จับสองผัวเมียเอเย่นต์ยาเสพติดรายสำคัญ พร้อมของกลาง 30,000 เม็ด

 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2563 กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 (ชป.สกัดกั้นชุดที่ 2) โดยการอำนวยการของ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วรัฒน์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5 , พ.ต.อ.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รอง ผบก.สส.ภ.5 , พ.ต.อ.กตธน ศรีงามช้อย รอง ผบก.สส.ภ5 , พ.ต.อ.จิตร์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน รอง ผบก.ฯปรก.บก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.มานพ คนหลัก ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ท.ชรินทร์ ณ ลำปาง รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ท.นพฤทธิ์ กันทา รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 , ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.พรต เศรษฐกร สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ต.วิษณุ บุญมา สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบโลจิจติกส์ (Logistic) ชุดที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภูธร หนองตอง จว.เชียงใหม่

ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ตองหา คือ 1.น.ส.กนกวรรณ หรือนก นันทยา อายุ 41 ปี ที่อยู่ 42/2 หมู่ 3 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2.นายนพดล หรือดล สุขยศศรี อายุ 47 ปี ที่อยู่ 75/2 หมู่ 3 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นำตัวดำเนินคดีในข้อหาฐาน ““ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำ หน่ายโดยผิดกฎหมาย” พร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวนประมาณ 30,000 เม็ด จับกุมได้ที่ บ้านเช่าไม่มีเลขที่ หมู่ 10 บ้านใหม่ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
พฤติการณ์แห่งคดี ก่อนเกิดเหตุในคดีนี้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ได้มีผู้ต้องหารายหนึ่ง(สายลับ)ต้องการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ได้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบโลจิจติกส์ (Logistic) ชุดที่ 2 แจ้งว่าตนเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ จับกุมพร้อมของกลางยาเสพติด(ยาบ้า) จำนวน 115 เม็ด โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดบริเวณบ้านไม่มีเลขที่ ซอย 5 หมู่ 9 บ.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 06.30 น. และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ต้องหารายนี้ แจ้งว่าตนได้สำนึกในการกระทำผิด และทราบถึงประโยชน์ของการให้ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อขอรับประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2 โดยผู้ต้องหารายนี้ ได้ให้ข้อมูลว่ามีผู้มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ชื่อ นายต้อง หรือ นายฤทธิชัย สินโพธิ์ อายุ 32 ปี ที่อยู่ 52/1 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มีพฤติการณ์เป็นผู้สั่งการให้เครือข่ายยาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ และจะให้บุคคลในเครือข่าย ชื่อ น.ส.นก (ทราบชื่อสกุลภายหลังการจับกุมชื่อ น.ส.กนกวรรณ หรือนก นันทยา อายุ 41 ปี ที่อยู่ 42/2 หมู่ 3 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่) นำยาเสพติดดังกล่าวไปเก็บรักษาและเมื่อมีผู้ติดต่อซื้อยาเสพติดแล้ว นายฤทธิชัย หรือต้องฯ จะสั่งการให้บุคคลในเครือข่าย (น.ส.กนกวรรณ หรือนกฯ) นำยาเสพติดไปส่งมอบโดยวิธีการวางไว้ตามจุดต่างๆ และนายฤทธิชัย หรือต้องฯ จะให้ผู้ซื้อไปเก็บยาเสพติดดังกล่าวเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป เมื่อทราบดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯ จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและได้มีคำสั่งให้ทำการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ม.ค.2563 ผู้ต้องหา (สายลับ)ได้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯ โดยได้แจ้งข้อมูลข่าวสารว่าช่วงเทศกาล สิ้นปี 2562 ตนได้รับข้อมูลข่าวสสารว่า นายฤทธิชัย หรือต้องฯ ได้สั่งการให้เครือข่ายยาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติด จำนวน 1 เป้ ยาบ้าประมาณ 100,000 เม็ด เข้ามาในพื้นที่และได้ให้บุคคลในเครือข่ายนำยาเสพติดไปเก็บรักษา ซึ่งจากข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ของ ผู้ต้องหา (สายลับ) ว่า น.ส.กนกวรรณ หรือนกฯ (ซึ่งจากการสืบสวนหาข่าวปรากฎข้อมูลข่าวสารว่า ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษายาเสพติดและนำไปส่งมอบให้กับผู้ซื้อตามคำสั่งของนายฤทธิชัย หรือต้องฯ) พักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ หมู่ 10 บ้านใหม่ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเชื่อว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นที่เก็บและซุกซ่อนยาเสพติด
เมื่อทราบดังนั่น เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯ จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบยังบริเวณที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมาก่อนหน้านี้ เมื่อเดินทางถึงบริเวณบ้านเช่าไม่มีเลขที่ดังกล่าว พบ หญิง และ ชาย ยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านเช่าดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯจึงได้เข้าไปและแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทำการสอบถามทราบชื่อ น.ส.กนกวรรณ หรือนก นันทยา อายุ 41 ปี ที่อยู่ 42/2 หมู่ 3 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จากนั้นได้สอบถามชาย ทราบชื่อนายนพดล หรือดล สุขยศศรี อายุ 47 ปีที่อยู่ 75/2 หมู่ 3 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ทั้งสองแจ้งว่าพักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าหลังดังกล่าว
จากนั้นจึงได้สอบถามถึงยาเสพติดจำนวน 1 เป้ ยาบ้าประมาณ 100,000 เม็ด ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลข่าวสารมาก่อนหน้านี้ น.ส.กนกวรรณ หรือนก ฯ และนายนพดล หรือดลฯ ก็ได้ยอมรับว่าได้เก็บซุกซ่อนยาเสพติด(ยาบ้า)ไว้ในบริเวณบ้านเช่า และสมัครใจนำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นฯ ไปตรวจสอบจุดซุกซ่อน
เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นโดยทำการตรวจค้น บ้านเช่าไม่มีเลขที่ หมู่ 10 บ้านใหม่ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดย น.ส.กนกวรรณ หรือนก ฯ และนายนพดล หรือดลฯ ได้นำยาเสพติดตามของกลางลำดับที่ 1 ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดสีส้มและสีเขียวปะปนกัน ลักษณะกลมแบน จำนวน 15 มัดแต่ละมัดมียาเสพติดจำนวน 10 ถุง เป็นถุงพลาสติกแบบรูดปิดดึงเปิดสีดำปรากฏสัญลักษณ์รูปแอปเปิ้ลสีขาว จำนวน 10 ถุง แต่ละถุงบรรจุยาบ้าจำนวนประมาณ 200 เม็ด มัดรวมกันห่อหุ้มด้วยกระดาษสาสีขาวและห่อหุ้มด้วยกระดาษไขสีเหลืองปรากฏสัญลักษณ์รูปดาวสีน้ำเงินอีกชั้นหนึ่งรวมของกลางยาบ้าจำนวนประมาณ 30,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในถังพลาสติดบรรจุขี้เลื่อยสีดำที่อยู่ภายในบริเวณบ้าน โดย น.ส.กนกวรรณ หรือนก ฯ และนายนพดล หรือดลฯ ก็ได้ยอมรับว่าของกลางยาเสพติดทั้งหมด ตนได้รับคำสั่งจาก นายฤทธิชัย หรือต้อง สินโพธิ์ ให้เดินทางไปเก็บยาเสพติดและนำไปวางตามจุดต่าง ๆ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ซื้อ แต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนติดตามจับกุมตัวดังกล่าว แล้ว ก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.สันกำแพง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
************************

Related posts