พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย ฉก.ทพ.47 ในการควบคุมพื้นที่ พร้อมพบปะ และให้โอวาทกับกำลังพล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย ฉก.ทพ.47 ในการควบคุมพื้นที่ พร้อมพบปะ และให้โอวาทกับกำลังพล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

 

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย ฉก.ทพ.47 ในการควบคุมพื้นที่ พร้อมพบปะ และให้โอวาทกับกำลังพล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ บก.ฉก.ทพ.47 โดยมี พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผบ.ฉก.ทพ.47 พร้อมด้วยฝ่ายอำนวย ฉก.ทพ.47 ให้การต้อนรับ


จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และกล่าวขอบคุณ ชุด ชป.จรยุทธ์ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา ดังนี้
1.)ชุด ชป.จรยุทธ์ ร้อย ทพ.4703 ม.6 บ้านกูวิง ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
2.)ชุด ชป.จรยุทธ์ ร้อย ทพ.4706 ม.3 บ้านลีมาปูโร๊ะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา…///

 

 

Related posts