การบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ.

การบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ.

 

เจ้าพระคุณ สมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในการบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานถวายน้ำสรง ดอกไม้ธูปเทียน และเครื่องไทยธรรม แด่พระพรหมมงคลญาณ วิ.

Related posts