ศรีสะเกษ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

 


เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,500 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 6 อำเภอ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และ อำเภอ ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอขุนหาญ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอปรางค์กู่ และอำเภอขุขันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวของจังหวัดศรีสะเกษมีประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ มีความต้องการเครื่องกันหนาวสูงถึง 266,688 ราย ที่ผ่านมาส่วนราชการและภาคเอกชน ได้แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว 14,000.- ผืน โอกาสนี้ องคมนตรีได้นำแพทย์พระราชทานออกตรวจรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วย และ เลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ประชาชนที่มารับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ด้วย


จากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ได้ลงพื้นที่บ้านตรอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้สูงอายุอีก จำนวน 2 ชุด ให้แก่ นางแพง ศรีมาศ อายุ 86 ปี ปัจจุบัน อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีรายได้อื่นยังชีพนอกจากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท และ นายถึง ศรีมาศ อายุ 87 ปี อาศัยอยู่กับลูกสาวซึ่งสูงอายุเช่นกัน ไม่มีรายได้อื่นยังชีพ นอกจากเบี้ยผู้สูงอายุรวมกันเดือนละ 1,400.-บาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ//////////

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ

Related posts