สภ.ทรายขาว..รายงานการร่วมประชุมซักซ้อมการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน กำนัน-ผญบ.ดีเด่น ประจำปี 2563 และ การขับเคลื่อนโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด ณ บ้านคลองไคร

สภ.ทรายขาว..รายงานการร่วมประชุมซักซ้อมการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน กำนัน-ผญบ.ดีเด่น ประจำปี 2563 และ การขับเคลื่อนโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด ณ บ้านคลองไคร

 

วันที่ 6 ม.ค.63 เวลาประมาณ 13.30 น. ภายใต้การนำของนายไพศาล ศรีเทพ นอภ.คลองท่อม, พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.ทรายขาว และ หน.ส่วนราชการ อ.คลองท่อม, ผอ.รร.บ้านคลองไคร รวมทั้งผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น-ท้องที่ ร่วมประชุมซักซ้อมการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน กำนัน-ผญบ.ดีเด่น ประจำปี 2563 และการขับเคลื่อนโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด ณ ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านบ้านคลองไคร ม.10 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่


น.ส.ศศิวิมล หญ้าปรัง ผญบ.บ้านคลองไคร, คณะกรรมการหมู่บ้านและทีมงาน โต๊ะอิหม่ามและคณะกรรมการมิสยิดฯ, ปธ.ศูนย์รวมพลคนทำดี และราษฎรบ้านคลองไคร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมการประชุมเตรียมพร้อมกรณี ผญบ.บ้านคลองไคร ได้รับการพิจารณาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก กำนัน-ผญบ.ดีเด่น ประจำปี 2563


ผกก.สภ.ทรายขาว ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด “โครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด จ.กระบี่” ของศูนย์รวมพลทำดี โดยคณะทำงานฯจะต้องชี้แจงแนวทางดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเด็นการคลี่คลายปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดโดยชุมชนหมู่บ้านเป็นฐาน/ศูนย์กลาง (CBTx) ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการฯใน 14 ม.ค.2563 ซึ่งคณะกรรมการจะเดินทางมาตรวจประเมินฯ
เพื่อโปรดทราบ

พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
ผกก.สภ.ทรายขาว จ.กระบี่

Related posts