ลำพูน ร่วมรับ – ส่งเสด็จฯ

ลำพูน ร่วมรับ – ส่งเสด็จฯ

 

พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน พ.ต.อ.ธเนส ชาวนาทุ่ง พ.ต.อ.อานุภาพ เกื้อหนุน พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย พ.ต.อ.อนุ เนินหาด
พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ขำแก้ว ผกก.สภ.เมือง ฯ พ.ต.อ.ดรณภพ ศิริชัย ผกก.สภ.นิคม ฯ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านตำรวจ
ภูธรจังหวัดลำพูน ร่วมรับ – ส่งเสด็จ และข้าราชตำรวจในสังกัด ภ.จว.ลำพูน ถวายความปลอดภัย พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จปฎิบัติภาระกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ

### @ที/รายงาน

Related posts