ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ พื้นที่ อำเภอเชียงของ และ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ชมคลิป)

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ พื้นที่ อำเภอเชียงของ และ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.63 พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้มอบหมายให้ พลตรี บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ผบ.ศป.บส.ชน) เป็นประธานปล่อยแถวโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่เพ่งเล็ง ระดับ 2 จังหวัดเชียงรายภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511

โดยมีหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, ตำรวจภูธรภาค 5 , กองกำลังผาเมือง, ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย, สำนักงานศุลกากรภาค 3, กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5, กองบังคับการกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกองบังคับการกองกำกับการ 3 กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด


โดยการสุ่มตรวจ จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเชียงแสน ไปรษณีย์เชียงแสน และ บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส อำเภอเชียงของ บริษัท ดรากอนอะกรี จำกัด, บริษัท ไชยณรงค์ขนส่ง จำกัด (พ.ข.ร.), เลมอน อินเตอร์เทรด จำกัด, เคอรี่ เอ็กเพรสพาร์เซลช็อป และไปรษณีย์อนุญาตเอกชน
การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ เป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่สำคัญ จำนวน 3 เรื่อง คือการติดป้ายเตือน การจัดทำข้อมูล บันทึกประจำวันของพนักงาน บันทึกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัว ของ ผู้รับ/ผู้ส่ง โดยต้องมีข้อมูลเก็บไว้อย่างน้อยไม่น้อยกว่า 180 วัน สำหรับผลการตรวจ สถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีผลปัสสาวะปกติ ทุกราย ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


##########
นิวัตร ธาตุอินจันทร์

Related posts