อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมกำลังพล อส. และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ซ้อมแผนเผชิญเหตุ และสอดส่องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดในพื้นที่

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมกำลังพล อส. และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ซ้อมแผนเผชิญเหตุ และสอดส่องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดในพื้นที่

 


วันนี้ (7 ม.ค. 63) ที่ชุดคุ้มครองตำบลโตะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน / อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 33 นาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายรุ่งเรื่อง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี กำนัน ผู้ใหญบ้าน ชรบ.ให้การต้อนรับ


โอกาสนี้ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน / อธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้โอวาทแก่อาสารักษาดินแดน อ.สุไหงปาดีทีประจำชุดคุ้มครองตำบลโตะเด็งว่าขอให้มีการฝึกฝนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีการประสานงานซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งในเรื่องปัญหายาเสพติดที่มีชุด ชคต. ทำหน้าที่ในการติดตามสอดส่องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ นอกจากนี้ยังต้องดูแลความปลอดภัยและทุกข์สุขของประชาชน ขอฝากให้ดูแลกวดขันยิ่งขึ้น

สำหรับในด้านเครื่องมืออุปกรณ์การปฏิบัติงานจะมีการส่งมาให้ต่อไป เมื่อเครื่องมือมีความพร้อม เจ้าหน้าที่มีความรัก สามัคคี มีระเบียบวินัย เชื่อว่าจะสามารถดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขได้ พร้อมทั้งได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ เจ้าหน้าที่ โดยขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
หลังจากนั้นได้เดินทางต่อพบปะกำนัน ผู้ใหญบ้านทีบ้านพักนายธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดีพร้อมร่วมรับประธานอาหารเช้าร่วมกันอีกด้วย


///////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts