จ.พิษณุโลก คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพิษณุโลก ร่วม 200 คน ออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองผู้ต้องขังเรือนจำพิษณุโลก เพื่อค้นหาความเสี่ยงป้องกันการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

จ.พิษณุโลก คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพิษณุโลก ร่วม 200 คน ออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองผู้ต้องขังเรือนจำพิษณุโลก เพื่อค้นหาความเสี่ยงป้องกันการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

 


วันนี้ 7 ม.ค. 2563 เวลา 08.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์การเกิดภาวะผิดปกติในผู้ต้องขังเป็นกลุ่มก้อน (สงสัยภาวะไทรอยด์เป็นพิษ) ณ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายแพทย์ปิยะศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 175 คน จากโรงพยาบาลวังทอง โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก และจิตอาสา พร้อมอุปกรณ์การตรวจเลือดเข้าปฏิบัติงานร่วมกับเรือนจำกลางและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจคัดกรองระดับไทรอยด์ฮอร์โมนในร่างกายผู้ต้องขัง จำนวนกว่า 3,200 นาย ตามแผนและแนวทางในการดูแลรักษา สวัสดิภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ต้องขัง เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง ป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น


สำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติวันนี้ คณะแพทย์ฯตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ต้องขังจำนวน 42 จุด จัดระเบียบผู้ต้องขังเข้ารับการตรวจคัดกรองรอบละ 42 นายโดยทุกนาย จะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ตรวจสอบสุขภาพจิตสังเกตุพฤติกรรมอาการเช่น ภาวะความดัน อาการมือสั่น ก่อนเจาะเลือด ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจคัดกรอง และการปฏิบัติจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้


นอกจากนี้ นายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก พร้อมด้วย ร้อยโทวสันต์ คำนวณ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมปฏิบัติในการจัดระเบียบผู้ต้องขังโดยยึดหลักความปลอดภัย โดยจัดเตรียมพื้นที่ เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ป้องกันและระงับเหตุร้าย ตลอดจนจัดเตรียมชุดเผชิญเหตุ และกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการด้านจิตวิทยากับผู้ต้องขังด้วย

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts