พะเยา ชมรมตำรวจตระเวนชายแดน รุ่น 5/2517 ดารารัศมี เตรียมจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “ร่วมร้อยดวงใจสู่ ชมรมตำรวจตระเวนชายแดน รุ่น 5/2517 ดารารัศมี” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนชมรมฯ (ชมคลิป)

พะเยา ชมรมตำรวจตระเวนชายแดน รุ่น 5/2517 ดารารัศมี เตรียมจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “ร่วมร้อยดวงใจสู่ ชมรมตำรวจตระเวนชายแดน รุ่น 5/2517 ดารารัศมี” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนชมรมฯ

 

 

วันนี้ (6 ม.ค.63) ที่ร้านอาหารถ้วยก๋าไก่ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พันตำรวจโท เทวา ไชยสาร ประธานกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานตำรวจตระเวนชายแดน รุ่น 5/2517 ดารารัศมี เป็นประธานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “ร่วมร้อยดวงใจสู่ ชมรมตำรวจตระเวนชายแดน รุ่น 5/2517 ดารารัศมี” โดยมีร้อยตำรวจตรีวุฒิไกร เลิศลักขณาวัฒน์ ประธานชมรมฯ และประธานฝ่ายอำนวยการกองทุนฯ พันตำรวจโทเสรี น้อยโต เลขาธิการชมรมฯ พร้อมด้วย สมาชิกกองทุนชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2 517 ดารารัศมี และสื่อมวลชนเดินเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

 


พันตำรวจโท เทวา ไชยสาร ประธานกองทุนฯ กล่าวว่า ชมรม ตชด.รุ่น 5/2517 ดารารัศมี เป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมรุ่น ตลอดจนสมาชิกครอบครัวของตำรวจตระเวนชายแดน ที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้เนื่องจาก ตชด.รุ่น 5/2517 เป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติจากภัยคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับผลกระทบมากมายทั้งเสียชีวิต ทั้งโดนกับระเบิด ทั้งถูกยิงตายในหน้าที่ เกิดจากอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วย เสียชีวิตตามวัย บางรายถึงกับพิการทุพลภาพสูญเสียอวัยวะ


ด้าน ร้อยตำรวจตรีวุฒิไกร เลิศลักขณาวัฒน์ ประธานชมรมฯ และประธานฝ่ายอำนวยการกองทุนฯ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน 1.ประกอบด้วย เพื่อสนับสนุนและสมทบกองทุนสวัสดิการชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมีในการช่วยเหลือดูแลสมาชิกและครอบครัวที่เจ็บป่วยทุพพลภาพและเสียชีวิต 2.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงานชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/ 2517 ดารารัศมี 3.เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของสมาชิกชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ4.เพื่อช่วยเหลือสมาชิกชมรมและครอบครัว รวมทั้งประชาชนที่ประสบภัยทางธรรมชาติ


สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว​มจะมีการแสดงคอนเสิร์ตของบ่าววี อาร์สยาม (เต็มวง) และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ (ซีเทค) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจะมีการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บัตรราคา 2,000 บาท จำนวน 4 คน และบัตรราคา 1,000 บาท จำนวน 2 คน โดยภายในงานมีอาหารว่างและเครื่องดื่มในรูปแบบบุฟเฟ่ฟรี (ปลอดแอลกอฮอล์) ก่อนการแสดงคอนเสิร์ตอีกด้วย ผู้ที่สนใจอยากจะช่วยสนับสนุนร่วมทำบุญในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.063-3894403 , 081-8821992 , 089-5530760 , 082-1902753, และ086-4204314

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์ มูลเทศ

Related posts