เลขาธิการ ศอ.บต. อัญเชิญน้ำสรง พระราชทานผ้าไตร และเครื่องสักการะ นำไปจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะ จ.นราธิวาส และงานพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์พี่น้องพุทธและมุสลิม

เลขาธิการ ศอ.บต. อัญเชิญน้ำสรง พระราชทานผ้าไตร และเครื่องสักการะ นำไปจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะ จ.นราธิวาส และงานพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์พี่น้องพุทธและมุสลิม

 


ที่ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อัญเชิญน้ำสรง พร้อมด้วยพระราชทานผ้าไตร และเครื่องสักการะ เพื่อนำไปในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ครบ 82 ปี และงานพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์พี่น้องพุทธและมุสลิม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


จากนั้นเวลา 16.20 น. คณะฯ ที่อัญเชิญน้ำสรง พร้อมด้วยพระราชทานผ้าไตร และเครื่องสักการะ ได้มาถึงท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ด้วยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE291 / THD291 ได้เดินทางมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยครั้งนี้มี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสาวสมทรง บุญญภัทโร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงมหาดไทย) คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธ และมุสลิม ร่วมในพิธีเฝ้ารับน้ำสรง และเครื่องสักการะ ในครั้งนี้ด้วย


อย่างไรก็ตาม พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา และเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสนั้น ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 15 ของการจัดงาน เป็นกิจกรรมพหุวัฒนธรรมที่มีพี่น้องสองศาสนิก พุทธ – อิสลาม มาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนนับพันคน ทั้งในประเทศและประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความผูกพันให้กับพี่น้องสองศาสนา เป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ พระเทพศีลวิสุทธิ์ นอกจากเป็นปูชนียบุคคลผู้นำทางศาสนาที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ท่านเป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีเมตตา อุปถัมภ์ค้ำชูบุคคลไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม อยู่เป็นประจำต่อเนื่อง และท่านเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา สัญลักษณ์ความเอื้ออาทร สามัคคี ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง

###ปรีชา สถิตเรืองศักดิ/ หาดใหญ่ จ.สงขลา /รายงาน

Related posts