พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา เป็นประธานฯ การประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบ การจอดรถตามเส้นทางถนนสิโรรส อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา เป็นประธานฯ การประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบ การจอดรถตามเส้นทางถนนสิโรรส อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

 

เมื่อ 7 ม.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา เป็นประธานฯ การประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบ การจอดรถตามเส้นทางถนนสิโรรส อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมี ส่วนราชการเข้าร่วมเช่น กอ.รมน.จ.ยะลา , กกล.ตร.จ.ยะลา , สภ.เมืองยะลา , เทศบาล นครยะลา , โยธาและผังเมืองจังหวัด , ผู้แทนประชาชน ,ผู้แทนผู้ประกอบการ ,ผู้แทนมูลนิธิร่วมกตัญญู ฯลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ยะลา ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากเรื่องเดิมที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้มีการจัดการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาการจราจรพื้นที่ในเขตเมืองยะลา โดยเฉพาะถนนสิโรรส ระหว่างทางพาดทางรถไฟถึงสี่แยกไฟแดงหน้า รพ.ศูนย์ยะลา และได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นบ่อยครั้ง จึงส่งผลกระทบทำให้การจราจรติดขัด สาเหตุคือ
-การจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
-การจอดรถบริเวณเกาะกลางถนน
-ทำให้ช่องทางการจราจรคับแคบ
-ประชาชนใช้เส้นทางจำนวนมาก เนื่องจากเป็นย่านเศรษฐกิจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ


ทำให้เกิดอุบติเหตุทางรถยนต์ขึ้นบ่อยครั้ง จึงส่งผลกระทบทำให้การจราจรติดขัด ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ ไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เลย เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย
ความเดิม การจอดรถบริเวณเกาะกลางถนนสิโรรส เริ่มตั้งแต่ปี 2554 สืบเนื่องจาก ผกร. มีการก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าแขวงการทาง รวมทั้งบริวณอื่นๆ บนถนนสิโรรส และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน อีกทั้งเกิดความเสียหายต่อ ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานความมั่นคงโดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้มีการประชุมหารือแนวทางป้องกัน จึงได้กำหนดให้จอดรถยนต์ จักรยานยนต์ เกาะกลางถนน โดยใช้หลัก คือเป็นการความร่วมมือ
…ในที่ประชุมครั้งนี้ ได้เสนอขอให้ยกเลิก การจอดรถบริเวณเกาะกลางถนนสิโรรส เนื่องจากปัญหาต่างๆ ไม่ว่าการจราจร อุบัติเหตุ และการบังคับใช้กฎหมาย ควรจะยกเลิก เนื่องจากเกิดปัญหามากมาย แล้วเสนอและหารือกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อขอยกเลิก และให้สอดคล้องกับความสวยงามของบ้านเมืองขณะนี้ และส่งผลต่อการประเมินเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครยะลา แต่ยังมีผู้ประกอบการถนนสิโรรส บางส่วนจะไม่เห็นด้วย เพราะกลัวความไม่ปลอดภัย
มติในที่ประชุมจึง


เห็นด้วยกับการยกเลิกการจอดรถเกาะกลางถนนสิโรรส ตั้งแต่ สี่แยกศูนย์เยาวชนถึงถนนพาดรถไฟ รวมทั้งการใช้ถนนผังเมือง 3 ประกาศใช้ ONE WAY ตั้งแต่เวลา 07.00 -1700 น. และ TWO WAY ตั้งแต่เวลา 17.00-07.00 น.
โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางของหน่วย คือ
หากมีการยกเลิกการจอดรถบริเวณเกาะกลางถนนสิโรรส และให้กลับมาจอดรถฝั่งซ้ายตามกฎหมายจราจร ปกติ ควรมีการดำเนินการดังนี้
1. เพิ่มมาตรการและมีการเข้มงวด ในการตรวจสอบ บุคคลและยานพาหนะที่มาจอดรถบบริเวณฝั่งซ้าย เช่น การจัดกำลัง ตร. และให้มีความละเอียดในการตรวจสอบ


2. กำหนดพื้นที่ และทำเครื่องหมายจราจรให้ชัดเจน
3. ประสาน จนท.ตร. ทหาร ในการจัดกำลังร่วมเป็นสายตรวจตามห้วงเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
4. การเพิ่มระบบเฝ้าตรวจกล้องวงจรปิด CCTV ให้ครอบคลุมเส้นทาง
โดยสรุป ผบ.ฉก.ยะลา จะได้นำข้อสรุปดังกล่าวนี้ ยกระดับการประชุมขั้นสุดท้าย นำเรียน มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ,ผวจ.ยะลา, ผบก.ภ.ยะลา นายกเทศมนตรีนครยะลา รพ.ศูนย์ยะลา และ ผู้แทนผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อสรุปผลการประชุม และสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป…..////

Related posts