พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท)ตรวจเยี่ยม โครงการ สานเสวนา สันทนาการ และการติดตามประเมินผล ในรายการ ชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท)ตรวจเยี่ยม โครงการ สานเสวนา สันทนาการ และการติดตามประเมินผล ในรายการ ชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

 

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท)ตรวจเยี่ยม โครงการ สานเสวนา สันทนาการ และการติดตามประเมินผล ในรายการ ชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และหารือการสนับสนุน ปัจจัยการผลิตต่อยอดกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่ง ศปป.1 กอ.รมน. มอบหมายให้กอ.รมน.จังหวัด ส.ข. สนับสนุนในการก่อตั้งขึ้น เมื่อปีงบประมาณ 61 ทั้งนี้ เพื่อขอให้เสนอความต้องการในการต่อยอดให้เกิดผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด กับชุมชนด้วยความร่วมมือกัน เพื่อนำผลผลิตไปเป็นอาหารกลางวันของบุตรหลาน เยาวชน และนักเรียน ใน รร.เกษตรชลธี ต.ตะเครียะ และ รร.วัดหัวป่า ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

### @Tee /รายงาน

Related posts