ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 พบปะกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงาน ที่จังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 พบปะกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงาน ที่จังหวัดนราธิวาส

 


วันที่ 8 ม.ค.63 พลตรี อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจ และสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่กลุ่มตากใบ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 96 คน เข้าร่วมกิจกรรม


พลตรี อนุสรรค์ คุ้มอักษร มีความห่วงใยจากปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ โดยได้เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังในการออกปฏิบัติงานของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการหาสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
โอกาสนี้ ได้มอบสิ่งของบริโภคให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบวัสดุ-อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค และการรักษาโรคของโค ตามนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่า “ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา”


/////////////////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts