ข่าวแพร่- ผู้ว่าแพร่ลงพื้นที่เตาปูนตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบความเสียหายพร้อมสั่งเข้มเรื่องไฟป่าหมอกควัน (ชมคลิป)

ข่าวแพร่- ผู้ว่าแพร่ลงพื้นที่เตาปูนตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบความเสียหายพร้อมสั่งเข้มเรื่องไฟป่าหมอกควัน

 

 

เมื่อเวลา10.00น.ของวันที่7มกราคม พ.ศ.2563 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่รับฟังคำชี้แจงจากผลกระทบความเสียหายของพืชไร่ โดยนางหนึ่งฤทัย กองนำ เกษตรอำเภอสองได้เรียนชี้แจงดังนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากความเสียหายและได้รับผลกระทบจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงแต่อยู่ในเกณฑ์ยังไม่ถึง10%เป็นส่วนมาก ซึ้งมีผลผลิตลดลงในเกณฑ์30%ขึ้นไปเท่ากับว่าเก็บผลผลิตได้80-30%จากปีที่ผ่านมาและพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ถึง10%โดยเกษตรกรยืนยันและแนบหลักฐานประกอบเพื่อตรวจสอบอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการระดับตำบล โดยอยู่ในระหว่างรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะส่งให้อำเภอสอง และ ก.ช.ภ.อ.พิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้นและให้กม.หมู่บ้าน/ตำบล ตรวจสอบความเสียหายพื้นที่ ที่ไดัรับผลกระทบตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือ(ด้านพืช)และให้ อปท.พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและศักยภาพของ อปท.โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสองรับหลักฐานเกษตรกรที่ยืยยันพื้นที่เสียหายจริง(10%)ตรวจสอบสรุปเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป


ส่วนนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ก็ได้นำเรียนชี้แจงว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของเกษตรอำเภอสองกำลังรวบรวมหลักฐานในการช่วยเหลือเพื่อส่งมาให้ก.ช.ภ.อ.นำเข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนการช่วยเหลือและให้การช่วยเหลือเยียวยาตามลำดับขั้นตอนต่อไปในส่วนประเด็นอีกเรื่องคือเรื่องของหมอกควันและไฟป่าผู้ว่าได้กำชับให้ผู้นำสอดส่องดูแลและประชาสัมพันธ์อย่างถ้วนถี่ขึ้นเพราะขณะนี้ดาวเทียมได้ตรวจจับจุดฮอสปรอทด์ได้ที่ตำบลเตาปูนแล้วพร้อมขอร้องให้ประชาชนหยุดการเผาป่าและเศษวัชพืชทุกชนิดพร้อมลั่นคนไหนเผาให้จับดำเนินคดีทันทีพร้อมกำชับให้อปท.และอบต.สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือในการควบคุมไฟป่าและหมอกควันและลดอันตรายจากหมอกควันเพื่อชีวิตของลูกหลานชาวตำบลเตาปูนทุกคนพร้อมจะสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากสาธารณสุขมาแจกให้ประชาชนและเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากส่วนปัญหาเรื่องน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรที่ยังขาดแคลนอยู่ในช่วงฤดูแล้งนั้นมอบหมายให้ทางชลประทานแพร่และอปท.อบต.จัดเตียมสำรวจคลองส่งน้ำหรือก่อสร้างดำเนินการให้แล้วเสร็จหรือใช่ระบบท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้าเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรให้ได้อย่างทั่วถึงตามความต้องการของพี้น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไปและจากนั้นได้เดินทางไปที่อำเภอร้องกวางที่ตำบลใผ่โทนที่กำลังเกิดจุดฮอสปรอทเกิดขึ้นอีกตำบลหนึ่ง

(สัมภาษณ์ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่)

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทย รายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts