ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาโครงการตำรวจพันธุ์ดี บ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาโครงการตำรวจพันธุ์ดี บ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

8 ม.ค.63 เวลา 14.00 น.
พ.ต.อ.พิษณุ อุณหเสรี
รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย ,
พ.ต.อ.ประจัญ ปัญญาแก้ว
รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.ต.อ.มานพ เสนากูล
รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย ,
พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล
รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา
รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย,


พ.ต.อ.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.เชียงราย ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาโครงการตำรวจพันธุ์ดี บ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

Related posts