ศรีสะเกษ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 เบื้องต้นคาดว่า 9 อำเภออาจประสบภัยแล้งอย่างหนัก กำชับให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งอย่างเร่งด่วน (ชมคลิป)

ศรีสะเกษ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 เบื้องต้นคาดว่า 9 อำเภออาจประสบภัยแล้งอย่างหนัก กำชับให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งอย่างเร่งด่วน

 

 

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีพฤศเธศวร ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 โดยมี นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมหารือในการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง

ซึ่งขณะนี้ อ.เมืองจันทร์ มีความเสี่ยงมากที่จะประสบภัยแล้งในอีก 1 เดือนข้างหน้า เพราะน้ำตามแหล่งน้ำในหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ ใน 3 ตำบล เริ่มลดน้อยลงอย่างมาก จนน้ำเริ่มขุ่นแล้ว จึงเสนอขอให้มีการขุดลอกห้วยทับทัน ระยะทาง 10 กม. และเร่งผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ที่กำลังขาดน้ำตามสระน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ทำประปาหมู่บ้าน จากสภาพปัญหาดังกล่าว นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ จึงได้กำชับให้มีการเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งอย่างเร่งด่วน พร้อมจัดแบ่งพื้นที่ความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ ซึ่งขณะนี้ จ.ศรีสะเกษ ได้แบ่งพื้นที่ พร้อมคาดการณ์ว่า 9 อำเภอ มีความเสี่ยงสูง 8 อำเภอ ยังมีความเสี่ยง และอีก 5 อำเภอ มีความเสี่ยงน้อย

สำหรับการเตรียมการป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคนั้น ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน พร้อมมอบให้ส่วนราชการต่าง ๆ สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนแล้ว ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขา จ.ศรีสะเกษ ยืนยันว่า แหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาคงมีเพียงพอต่อการให้บริการในทุกพื้นที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกัน จ.ศรีสะเกษ จึงขอให้เกษตรกรที่ปลูกพืชหลังฤดูทำนา หรือทำนาปรัง ขอให้งดเพาะปลูกในช่วงนี้ เพราะเสี่ยงกับการขาดทุนจากภาวะภัยแล้ง//////

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ

Related posts