นายนพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ รองหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตง

เมื่อวันพุธที่ 8 ม.ค. 63 เวลา 15.00 น. ที่ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายนพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ รองหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตง

 

โดยมีนายประจวบ นาทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการปฏิบัติงานในฐานะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตง พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานสนามบิน นายบรรจบ บุรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ ตัวแทนสายการบินนกแอร์ และตัวแทนสายการบินบางกอกแอร์เวย์ หน่วยงานราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม

โดยสรุปการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตงครั้งนี้

1.คาดว่าจะสนามบินจะเปิดใช้ได้ทันตามกำหนด คือ เดือมิถุนายน 2563 นี้

2.มีหน่วยงานราชการ ทั้งฝ่ายความมั่นคง และมีนักธุรกิจ เจ้าของกิจการโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงตัวแทนสายการบิน เข้าร่วมฟัง

3.บริษัท ปตท. จะสนับสนุนน้ำมัน โดยใช้รถน้ำมันขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มาสนับสนุนน้ำมันที่สนามบินเบตง

4.ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเบตง นั้น ทางหน่วยงานความมั่นคงได้จัดกำลังหน่วยความมั่นคงออกเป็น 4 ชั้น รอบท่าอากาศยานด้วยกัน อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบิน อาสารักษาดินแดน ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะรม ตชด. ทหารพราน และทหารอากาศ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือน กำหนดพื้นที่หวงห้ามในท่าอากาศยาน ได้แก่ ทางวิ่งบนทางขับ ลานจอดอากาศยาน บางส่วนของอาคาร และสถานที่ซึ่งมีความสำคัญ

ท้ายสุดการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตงครั้งนี้ นายนพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ รองหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 สน.เปิดเผยว่า

1.ผลจากการประชุมยังสรุปไม่ได้ว่า ทั้ง 2 สายการบินจะเปิดเส้นทางบินเบตงนี้หรือไม่ เพราะทั้ง 2 สายการบิน ระหว่างสายการบินนกแอร์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ต้องนำข้อมูลที่ได้รับในวันนี้ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเปิดเส้นทางบินใหม่

2.ในการประชุมครั้งนี้มีสัญญาณที่ดี เพราะสายการบินทั้งสองสาย ให้ข้อมูลกับที่ประชุมว่าการเปิดเส้นทางการบินใหม่ ๆ เป็นเป้าหมายของการทำการตลาดของสายการบินอยู่แล้ว และสายการบินไม่ปิดโอกาสของตัวเอง แต่จะต้องนำข้อมูลที่ได้รับไปในวันนี้ไปใช้ในการตัดสินใจว่าจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เพราะหากเปิดเส้นทางการบินใหม่แล้วก็อยากให้ได้ใช้ตลอด ไม่ใช่เปิดแล้วก็ต้องปิดตัวลงเพราะ

3.บรรดานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเบตง ได้พยายามนำเสนอ พรีเซ็นต์ โปรโมท เมืองเบตง ให้เป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว อาหารขึ้นชื่อ จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล เพื่อต้องการให้ ทั้ง 2 สายการบิน ตัดสินใจเปิดเส้นทางบินเบตงให้ทันกำหนดการเดือนมิถุนายน 2563 นี้ต่อไป

Related posts