ศอ.บต.หารือจัดหาพื้นที่สำหรับติดตั้งจุดรับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราวแห่งใหม่ ระหว่างปิดปรับปรุงพื้นที่สำนักงานในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

 

ศอ.บต.หารือจัดหาพื้นที่สำหรับติดตั้งจุดรับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราวแห่งใหม่ ระหว่างปิดปรับปรุงพื้นที่สำนักงานในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

 

ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือในประเด็น การจัดหาสถานที่สำหรับให้บริการหนังสือเดินทางในช่วงเปลี่ยนผ่านจากโครงการจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จากระยะที่ 2 ไปสู่ระยะที่ 3 ของคณะผู้แทนกรมการกงสุล โดยมี นายจตุรนต์ ไชยะคำ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง นายอุมาร มาดะมัน หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา ตลอดจนผู้แทนจากกิจการค้าร่วม DGM เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมการกงสุล และผู้แทนของ ศอ.บต. เข้าร่วม

นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ให้ความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจึงได้มีการจัดประชุมหารือในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้สามารถเปิดบริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานหนังสือเดินทางและประชาชนเกิดความสะดวกสามารถให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่โดยง่าย และให้สอดคล้องต่อการรักษาความปลอดภัยของทุกส่วนงานอีกด้วย

ทั้งนี้ กรมการกงสุลได้จัดทำแผนการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านโครงการสำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ และคาดการณ์ว่าการปิดปรับปรุงพื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 จะกระทบต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากตรงกับช่วงที่ประชาชนจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และจะมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ดังนั้น กรมการกงสุลจึงมีแนวคิดที่จะจัดหาพื้นที่แห่งใหม่ แต่ยังคงตั้งอยู่ในบริเวณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับติดตั้งจุดรับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราว เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้รับบริการในระหว่างที่ ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานปัจจุบัน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts