ข่าวแพร่-ชาวบ้านดอนแก้ว สืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายทานข้าวใหม่ (ชมคลิป)

ข่าวแพร่-ชาวบ้านดอนแก้ว สืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายทานข้าวใหม่

 

 

วันนี้ที่9มกราคม พ.ศ.2563 ณ.พระวิหารหลวงวัดดอนแก้ว หมู่ที่6ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนต่างเข้าวัดทำบุญตักบาตร พร้อมนำข้าวเปลียกมาเรียงรายกันเพื่อนำถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดดอนแก้วแห่งนี้ ซึ่งประเพณีในพิธีตานข้าวใหม่ใส่บาตรในวัน15ค่ำเดือน4เหนือซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดเหนี่ยวกันมาอย่างยาวนานหลายพันปีมาสืบทอดกันมาชั่วอายุคนรุ่นต่อรุ่นจึงเป็นประเพณีที่จะต้องเผยแพร่ให้ปุถุชนรุ่นหลังสืบกันไว้ในวันนี้ทางลูกหลานของผู้วายชนม์ที่ล่วงลับดับขันท์ลงไปก็จะได้ผลบุญอานิสงค์ผลบุญที่ลูกหลานได้ถวายทานไปหายังผู้ล่วงลับก็จะได้รับผลบุญในครานี้

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts