สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านธารทอง ไปกันจนถึงเกษตรพื้นที่สูง ตำบลแม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านธารทอง ไปกันจนถึงเกษตรพื้นที่สูง ตำบลแม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 

9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.ศตศักดิ์ พิมลทิพย์ ผกก.สภ.เชียงแสน จ.เชียงรายได้มอบหมายการปฎิบัติให้ พ.ต.ท. อุพันธ์ กันถารัตน์
รอง ผกก.สส.สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา ร่วมกับ อำเภอเชียงแสน เทศบาลตำบลแม่เงิน ทหาร นรข. และหน่วยงานภาครัฐในสังกัดและประชาขนจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านธารทอง ไปกันจนถึงเกษตรพื้นที่สูง ตำบลแม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจำนวน 250 คน

Related posts