จ พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัย (ชมคลิป)

จ พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัย

 

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ตัดอ้อยสดลดการเผาอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ำตาล(ลดPM2.5)ประจำฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 ณ บริเวณ แปลงนานายวรชัย มโนมัธย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนบริษัทคูโบต้า ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์การตัดอ้อยสด งดการเผาอ้อย ลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัย


. สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ปลูกอ้อย 151,845 ไร่ ปริมาณอ้อย 1,685,480 ตัน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้เกษตรกรไม่เผาอ้อยส่งโรงานน้ำตาลลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง รวมถึงรับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ของรัฐบาล โดย การบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะอนุกรรมการอ้อยละดับท้องถิ่นเขต 19 จังหวัดพิษณุโลก บริษัทโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก จำกัด สมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลก- พิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ภายในงาน มีการสาธิตการสางใบอ้อย และตัดอ้อยสด โดยเครื่องจัก นิทรรศการ การนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ อาหารสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 250 คน

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts