!!! วิ่งไล่ยุง” ที่.จ.แพร่…จนท.อสม.ชุมชนสะเอียบร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย”วิ่งไล่ยุง (ชมคลิป)

!!! วิ่งไล่ยุง” ที่.จ.แพร่…จนท.อสม.ชุมชนสะเอียบร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย”วิ่งไล่ยุง

 

วันที่10 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น.ณ.ลานจอดรถหน้า สภ.สะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีเจ้าหน้าที่ รพสต.สะเอียบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สะเอียบ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อสม.ทั้ง4หมู่
บ้าน และประชาชนชุมชนตำบลสะเอียบ จำนวน 100คน ร่วมรณรงค์กิจกรรมชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย วิ่งไล่ยุง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายบุญธรรม ขันทะบุตร ประธานอสม.ตำบลสะเอียบ กล่าวรายงานต่อนายแต๋ง อินทา นายกอบต.สะเอียบประธานในกิจกรรมชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย วิ่งไล่ยุง ด้วยสถานการณ์ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้น และคาดการณ์การว่าจะมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องถึงปี2563

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ หมู่บ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งถือเป็นเดือนทองก่อนเข้าสู่การระบาด เนื่องจากไข่ของลูกน้ำยุงลายสามารถอยู่ได้เป็นปีโดยเฉพาะตามภาชนะต่างๆที่ยุงลายได้ไข่ที้งไว้โดยไม่กำจัดที้งไข่ลูกน้ำยุงลายสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หลังจากมีน้ำมาต่อเติมในภาชนะที่น้ำแห้งไปแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้รพสต.ทุกแห่งร่วมกับจนท.และประชาชน อสม.จัดกิจกรรมชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย วิ่งไล่ยุง เพื่อสร้างกระแส กระตุ้น การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนในช่วงแพร่ระบาด ในเดือนมกราคม ถึงมีนาคม นี้เพื่อเป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลายให้สิ้นหมดไปในชุมชน

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts