สตูล ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ ต.น้ำผุด อำเภอละงู จ.สตูล (ชมคลิป)

สตูล ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ ต.น้ำผุด อำเภอละงู จ.สตูล

 

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสตูล ออกให้บริการพี่น้องประชาชนอำเภอละงู และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการจำนวนมาก ที่อาคารเอนกประสงค์บ้านวังใน หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รองนายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมมอบถุงธารน้ำใจ จำนวนกว่า 20 ถุง แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ตามนโยบายของสภากาชาดไทย และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านด้วย


ทั้งนี้ หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ห่างไกล เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารเเละห่างไกล ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และให้บริการด้านทันตกรรม ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ ยังให้บริการบำบัดด้านหัตถการ และให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคแก่ประชาชน อีกด้วย


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts