ศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่ ร.ร.บ้านยางกุดนาคำสนุกสนานคึกคัก

ศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่ ร.ร.บ้านยางกุดนาคำสนุกสนานคึกคัก

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.บ้านยางกุดนาคำ ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษและนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ 2563” โดยประธานในพิธีได้อ่านสารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับเยาวชน “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

และมีข้อความบางตอนในสารว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้ องค์ความรู้ที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ทางกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม และได้กล่าวเปิดงาน โดยมีนายไสว วรรณทวี ผอ.ร.ร.บ้านยางกุดนาคำ พร้อมด้วย นายลิขิต จันทร์มนตรี รอง ผอ.ร.ร. ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางทิพากร จันทร คณะครูและเด็ก น.ร. ผู้ปกครอง น.รหัวหน้าชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

นายไสว วรรณทวี ผอ.ร.ร.บ้านยางกุดนาคำ กล่าวว่า ร.ร.บ้านยางกุดนาคำมีครูและบุคลากร 7 คน รวม ผอ.ร.ร. มี น.ร.ทั้งหมด 23 คน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 2- ป.6 เป็น ร.ร. ขนาดเล็ก ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 14 กม. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือ มีสระว่ายน้ำ ขนาด 5 x10 ม. มีแปลงเกษตรพอเพียง มีฟาร์มเพาะเห็ด ให้เด็กได้เรียนรู้ภายใน ร.ร. และพยายามร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนสอนเด็กให้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง วันนี้ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็ก ๆได้รับความสุข มีรางวัล และเกมส์สำหรับพัฒนาทักษะความรู้ตลอดทั้งวัน โดยจัดให้เป็นวันกีฬาและวันปีใหม่ด้วย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานมาก

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษและนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ร.ร.นี้แม้จะเป็น ร.ร.ขนาดเล็ก แต่มีการพัฒนา ร.ร.ในด้านการเรียนการสอนและพัฒนาสถานที่ จนได้รับรางวัลต่าง ๆเช่น รางวัลส้วมสะอาด และเป็น ร.ร.ที่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาให้ความสำคัญกับ ร.ร.มาก ทุกคน ได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนา จะเห็นได้ว่า ร.ร.แม้จะห่างไกลจากตัวเมืองแต่มีสระว่ายน้ำให้เด็ก น.ร.ได้ใช้บริการ ทราบมาว่าได้รับงบประมาณจากการระดมทุนระดมทรัพยากรจากชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาในหมู่บ้าน ทุกคนช่วยกันจนได้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 260,000 บาท

โดย ร.ร.มีแนวคิดในการสร้างสระว่ายน้ำนี้ มาจากโครงการสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท ที่สมเด็จย่า พระองค์ได้ทรงสร้างสระว่ายน้ำและสนามเด็กเล่นให้พระราชโอรสและพระราชธิดาได้เล่น เพื่อให้สมองได้เปิดรับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพราะเด็ก ๆจะมีความสุขมากเวลาเล่นน้ำ ทำให้เด็กมีจินตนาการ นำไปสู่การพัฒนาสมอง ประกอบกับ การได้พบในชีวิตประจำวันตามข่าว ที่เด็กจมน้ำ ผอ.ร.ร.จึงเสนอแนวคิดกับคณะครูและกรรมการสถานศึกษา ทุกคนเห็นด้วย จึงทำให้เกิดโครงการสร้างสระว่ายน้ำขึ้นมา โดยทุก ๆคนหวังว่า สระว่ายน้ำจะช่วยพัฒนาสมองของเด็กเล็ก และได้ผ่อนคลายจากการเรียน โดยมีการฝึกว่ายน้ำเป็นภาคปฏิบัติด้วย อีกทั้งเป็นการยกระดับ ร.ร.ขนาดเล็กแถบชานเมืองให้ได้มีแหล่งเรียนรู้ที่อาจจะหาได้ไม่ง่ายนัก ถ้าเทียบกับ ร.ร.ขนาดใหญ่ในเมือง จึงรู้สึกชื่นชมที่บุคลากรของ ร.ร.มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ช่วยพัฒนาผลักดันจนเป็นผลสำเร็จ ทำให้วิธีการเรียนการสอนทันสมัยทันเหตุการณ์เกือบเท่าเทียม ร.ร.ในเมือง ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรมของประเทศชาติสืบต่อไป

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

Related posts