จ พิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง เข้ารับการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ

จ พิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง เข้ารับการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ

 

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางปฏิญญา ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวโศรยา เส็งชื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวฉัตรแก้ว วิรบุตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

ประเภท ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภท ข้าวหอมมะลิ โดยศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านผารังหมี หมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็น 1 ใน 4 ศูนย์ข้าวชุมชนฯ ประเภทข้าวหอมมะลิ ที่เป็นตัวแทนระดับเขต และผ่านเข้ารอบเพื่อคัดเลือกฯ ระดับประเทศ

โดยมีนายปารเมศ แสงสว่าง นายอำเภอเนินมะปราง นายธนวรรธน์ ท้วมเทศ เกษตรอำเภอเนินมะปราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก

ปรีชา นตจัรส รายงานข่าว

Related posts