สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สานฝันน้องๆเยาวชนพื้นที่ปลายด้ามขวาน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถพิเศษ มอบความรัก ความสุขแก่เด็กๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สานฝันน้องๆเยาวชนพื้นที่ปลายด้ามขวาน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถพิเศษ มอบความรัก ความสุขแก่เด็กๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

 


วันที่ 11 ม.ค.63 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง วส.912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พันเอกฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนน้องๆเยาวชนร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศของงานวันเด็กประจำปีนี้ คับคั่งไปด้วยบรรดาผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเดินทางมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อ่านสารนายกรัฐมนตรี ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ความว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”


สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การแสดงบนเวที การจัดซุ้มตอบปัญหา เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคน น้อมนำ สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวทางจิตอาสาเตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้สามารถสร้างความสุขสนุกสนาน ที่สำคัญเป็นการลดความตึงเครียดจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการมอบของขวัญและของรางวัลให้แก่เด็กที่ร่วมกิจกรรม ส่วนการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิ อาวุธปืนชนิดต่างๆ รถหุ้มเกราะฮัมวี่ และรถหุ้มเกราะวีวา ที่ได้รับความสนใจจากบรรดาเด็กๆ โดยผู้ปกครองได้มีการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆร่วมกันสนับสนุนของรางวัลและจัดกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้กล้าแสดงออกบนแนวทางที่สร้างสรรค์ ถูกต้องและมีความสุข


ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ เราทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก รู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ต่อไป
โดยในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของทุกคน และเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

///////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts