เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดงานวันเด็ก (ชมคลิป)

ผู้ปกครองพาเด็กๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ซึ่งเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จัดขึ้น สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ พร้อมรณรงค์แจกถุงผ้าให้กับเด็กที่มาลงทะเบียนร่วมงาน

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือน เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชุติพล (เฉลิม)สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ กลุ่สตรีแม่บ้าน สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นโดยจัดให้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน “ปรพฤติดี เรียนเก่ง กิจกรรมเด่น” เพื่อให้เป็นไปตาคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”


โดยเทศบาลตำบลเชิงดอย จัดขึ้นบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย มีบรรดาผู้ปกครองต่างพาบัตรหลานเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก โดยให้เด็กๆ ได้ลงทะเบียนซึ่งมีการมอบถุงผ้าร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนให้จำนวน 1,000 ใบ เพื่อรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติกตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแสดงของเด็กๆ ของศูนย์เด็กเล็กในตำบลเชิงดอย จับรางวัลมอบจักรยาน นอกจากนั้นยังมีการปล่อยลูกโป่งจำนวน 200 ลูกจากรถกระเช้า ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกคว้าลูกโป่งข้างในมีบัตรรับรถจักรยาน 1 คัน เด็กๆ ต่างสนุกสนานสำหรับกิจกรรมในวันนี้

0000000000000จบ0000000000000
นิวัตร ธาตุอินจันทณ์ เชียใหม่

Related posts