สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการใน อ.ป่าบอน และ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถพิเศษ มอบความรัก ความสุขแก่เด็กๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการใน อ.ป่าบอน และ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถพิเศษ มอบความรัก ความสุขแก่เด็กๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

 

ที่สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานการจัดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ป่าบอน อ.ตะโหมด และพี่น้องประชาชนไดร่วมกันจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น.


ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติ


สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร กิจกรรมการแสดงบนเวที ดนตรี การเล่นเกมส์ การตอบปัญหาชิงรางวัล การจัดซุ้มกิจกรรมของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน การแจกของขวัญของรางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสิ่งที่ได้รับความสนใจจากบรรดาเยาวชน นักเรียน มากเป็นพิเศษ ก็คือ การชมและนั่งในเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งทางกองทัพภาค 4 ได้นำมาบินแสดงให้เยาวชน นักเรียนได้ชม ร่วมถ่ายภาพ ซึ่งทุกๆ คนต่างมีความสุข ตื่นเต้น ที่ได้เข้าไปนั่งในเฮลิคอปเตอร์ ส่วนกิจกรรมที่ได้รับความสนใจรองลงมาได้แก่การเยี่ยมชมอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร การขึ้นไปนั่งบนรถยนต์ที่ใช้ในสนามรบ และเยี่ยมชมอาวุธประจำรถดังกล่าว โดยมีนักเรียน เยาวชน ฯเข้าร่วมกว่า 3,000 คน


อย่างไรก็ตามสิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับบรรดาเยาวชน นักเรียน และประชาชนในวันดังกล่าวนี้นั้น นายเจริญสิงห์ ชนะสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ได้นำกลุ่มเงาะป่าเซมัง ( มันนิ) ที่มีเฒ่าแดง ศรีตะโหมด อายุ 83 ปี เป็นหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณเทือกเขาบรรทัดพื้นที่รอยต่อระหว่าง อ.กงหรา และ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จำนวน 18 คน เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าวด้วย ทั้งบนเวทีการแสดง การเยี่ยมชมและการขึ้นไปนั่งบนเฮลิคอปเตอร์ จนสร้างความสนุกสนานต่อกลุ่มมันนิดังกล่าว

 

Related posts