พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของ มทบ.42

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของ มทบ.42

 

เมื่อ 11 ม.ค.63, 0830 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของ มทบ.42 พบปะ ทักทายผู้ปกครอง เยาวชน และเด็กๆ จำนวนมากที่เข้ามาร่วมงานจากหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมพิธีเปิด และแจกอาหาร และรางวัลจำนวนมากให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงาน โดยมี พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.42/ผอ.ปรมน.จว.มทบ.42 เป็นประธาน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

Related posts