พิษณุโลก รองอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามสถานการณ์น้ำเขตจังหวัดพิษณุโลกในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และลุ่มน้ำยม

พิษณุโลก รองอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามสถานการณ์น้ำเขตจังหวัดพิษณุโลกในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และลุ่มน้ำยม

 


วันที่ 12 มกราคม 2563 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายไพทูย์ ศรีมุก รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 และ นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลกในพื้นที่ ลุ่มน้ำน่าน และลุ่มน้ำยม ณ บริเวณ ประตูระบายน้ำบางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำของกรมชลประทาน พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด ให้สอดคล้องตามแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts