พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ได้เดินทางไปเยี่ยม นางสายัน ปานทอง ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ จากกรณี ผกร.ลอบยิง ชรบ.บ้านทางลุ่ม ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ( 5 พ.ย.62)

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ได้เดินทางไปเยี่ยม นางสายัน ปานทอง ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ จากกรณี ผกร.ลอบยิง ชรบ.บ้านทางลุ่ม ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ( 5 พ.ย.62)

 

เมื่อ 12 ม.ค.63 เวลา 10.00-12.00 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา ได้เดินทางไปเยี่ยม นางสายัน ปานทอง ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ จากกรณี ผกร.ลอบยิง ชรบ.บ้านทางลุ่ม ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ( 5 พ.ย.62) พร้อมมอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ณ (ตึกเก่า) หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิง รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย และให้กำลังใจ ของ นขต.ฉก.ยะลา จำนวน 2 ราย พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.) ส.อ.กฤศ ศรีวิชัย สังกัด ฉก.ยะลา 12 ป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก ผ่าตัดหัวข้างขวา แขนขาอ่อนแรง
ณ อาคาร 100 ปี ห้องผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2.) จ.ส.อ.วัชรินทร์ ศิริ สังกัด ฉก.ทพ.47 ป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ มือเท้าชา
ณ ตึกศูนย์โรคหลอดเลือดสมองหาดใหญ่ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา…///

Related posts