“สภ.ป้ว จ.น่าน ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ลำน้ำปัว จ.น่าน”

“สภ.ป้ว จ.น่าน ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ลำน้ำปัว จ.น่าน”

 


12 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบลแงง สภ.ปัว จ.น่าน ร่วมกับชาวบ้าน ม.1 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน สร้างฝายชะลอน้ำที่ลำน้ำปัว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

Related posts