รอง ผบ.มทบ.42 ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกภาคสนาม ที่ จ.สงขลา

รอง ผบ.มทบ.42 ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกภาคสนาม ที่ จ.สงขลา

 

เมื่อ 12 ม.ค.63, 2563 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกภาคสนามของ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ในการนี้ ได้พบปะ และบรรยายพิเศษในห้วข้อ “อุดมการณ์รักชาติ” ให้กับน้องนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย จำนวน 401:คน ซึ่งมาจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ จว.ส.ข., จว.พ.ท. และ จว.ส.ต. พร้อมทั้ง เสริมสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลัก

โดยเฉพาะ ชาติต้องมีกำลังทหาร รวมทั้งกำลังสำรอง ไว้เพื่อรักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน การทำประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการแสดงของ ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ให้ความรู้ เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 โดยมี พ.อ.ชัยนรินท์ เกษมโชติธนพัฒน์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 ให้การต้อนรับ ณ กองอำนวยการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

 

Related posts