สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562(2) (ชมคลิป)

สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562(2)

 

 

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ โดยเชิญหน่วยงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตร และปศุสัตว์จังหวัดชี้แจงรายลยะเอียดการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อให้รายละเอียดแก่ผู่แทนเกษตรกรระดับอำเภอทั้ง 15 อำเภอได้นำข้อมูลไปชี้แจงให้เกษตรกรในพื้นที่ของตนได้รับทราบ และวางแผนรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง

 

Related posts