จังหวัดสตูล และ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางลูกเสือ เพื่อแลกเปลี่ยนและประสานงานกิจการลูกเสือระหว่างกัน (ชมคลิป)

จังหวัดสตูล และ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางลูกเสือ เพื่อแลกเปลี่ยนและประสานงานกิจการลูกเสือระหว่างกัน

 

จังหวัดสตูล ถวายการต้อนรับ ดี วาย ที เอ็ม.ตวนกู ไซย์ ฟาร์อิสซุดเด็น ปุตรา อินนี ควนกู ไซย์ ศิรายุทธเด็น ยามาลุลลาย มกุฏราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านกิจการลูกเสือและพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ของสมาพันธ์ลูกเสือมาเลเซีย ประจำรัฐเปอร์ลิส กับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล และลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างจังหวัดสตูล กับ รัฐเปอร์ลิส
หลังจากนั้น เป็นการพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี แก่ผู้แทนของผู้ที่เสียสละให้กับกิจการลูกเสือ จำนวน 11 ราย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts