เปิดอาคารหลังใหม่รองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจไปรษณีย์ไทย

เปิดอาคารหลังใหม่รองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจไปรษณีย์ไทย

 


นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กล ปลัดอาวุโสอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว พร้อมด้วยนายรุ่งเรือง รัตนผล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 2 เป็นประธานพิธี นายจิรศักดิ์ ศรีทองคำ ผอ.โรงเรียนวัฒนานคร(สังกัด อบจ.สระแก้ว) พ.ต.อ.(หญิง)ธิดาพร คุ้มครอง ผู้กำกับการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระแก้ว (ผกก.พฐ.จว.สระแก้ว) และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร (อาคารใหม่) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมี นายธนกร แพนลา หัวหน้าไปรษณีย์วัฒนานคร และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ


นายปิติพัฒน์ เผยว่า จังหวัดสระแก้วก่อตั้งมาได้ 30 ปีและในปัจจุบันเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นจังหวัดสำคัญของประเทศในภาคตะวันออกที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนอันดับหนึ่งของประเทศ และ อำเภอวัฒนานครเป็นอำเภอซึ่งอยู่ติดกับอำเภออรัญประเทศที่มีการค้าขายตามแนวชายแดน เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-Commerce) หรือการค้าขายทางออนไลน์

ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการใช้บริการไปรษณีย์ในการฝากส่งสิ่งของเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย การที่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและรองรับความเจริญเติบโตของธุรกิจ ด้วยการก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ วัฒนานครแห่งใหม่ ให้มีขนาดอาคารใหญ่ขึ้น และเพิ่มพื้นที่ในการรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้มากขึ้น จึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการไปรษณีย์ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชน ได้อย่าง เหมาะสม ตามวิสัยทัศน์ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด คือ “เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ e-Commerce Logistics ครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากล ที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงไปรษณีย์ไทยในลำดับแรก


นายธนกร กล่าวว่า อาคารที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร หลังเดิมนั้นมีสภาพเก่าและโทรมเนื่องจากว่าใช้งานมานานหลายปีและมีสภาพคับแคบมากประกอบกับจากความเจริญเติบโตของพื้นที่ทำให้มีปริมาณงานและความต้องการใช้บริการไปรษณีย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พนักงานขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการเท่าที่ควร ทาง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานครขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้มาใช้บริการในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร และพื้นที่ใกล้เคียงได้มากขึ้นสำหรับอาคารที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานครแห่งใหม่นี้ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบอาคารให้มีพื้นที่ปฏิบัติงาน มีพื้นที่ให้บริการ ตลอดจนการพัฒนารูปลักษณ์ให้มีความทันสมัย สวยงาม เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับผู้มาใช้บริการ.


รักพงษ์ กิตติวรเมธี/สระแก้ว 098-8291161

Related posts