พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มประจำ ต.ทับช้าง

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มประจำ ต.ทับช้าง

 

เมื่อ 13 ม.ค.63, 13.00 น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มประจำ ต.ทับช้าง เพื่อพบปะหารือ นางน้อย อินทอง ปราชญ์ชาวบ้าน/ประธานศูนย์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ ได้รับฟังบรรยาย วิธีการทำปุ๋ย โบอาฉิ, จุลินทรีย์ EM และชมพืชสวนและผักที่ปลูกปะปนกัน ลักษณะปลูกพืชเชิงผสม โดยมี นางน้อย อินทอง ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้การต้อนรับ และนำคณะเยี่ยมชม ณ บ้านวังไทร ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

Related posts